PHRSR obce Stará Voda – dotazník

Pozývam Vás vyplniť anonymný formulár k aktualizácií strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) obce Stará Voda, realizovaného mestom Gelnica v rámci projektu “ Podpora regionálneho rozvoja najmenej rozvinutého okresu Gelnica“, ktorým sa zapojíte do procesu jeho tvorby, čím môžte ovplyvniť ďalšie rozvojové smerovanie Vašej obce. Za spracovateľov aktualizácie PHRSR obce Stará Voda ďakujeme za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka.
DOTAZNÍK

realizovaný pre občanov obce Stará Voda za účelom vypracovania aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stará Voda na obdobie 2016 – 2022
Vyplniť formulár