Združenie urbárnikov Stará Voda

Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia 21.11. 2021

Návrh – Zmluva o pozemkovom spoločenstve

 Návrh – Stanovy  Združenia urbárnikov pozemkového spoločenstva Stará Voda 

Pozvánka na valné zhromaždenie 19. mája 2019

Pozvánka na Zhromaždenie podielnikov združenia urbárnikov Stará Voda

NÁVRH ZMLUVY o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
Stiahnuť v PDF

Stanovy pozemkového spoločenstva – návrh
Stiahnuť v PDF