Základné údaje

Základné údaje

Poloha, rozloha:

Obec Stará Voda leží na južnom Spiši v Slovenskom rudohorí medzi obcami Švedlár a Nálepkovo, v doline potoka Stará voda, v nadmorskej výške 550 m. Rozloha obce je 328 ha. Patrí do okresu Gelnica v rámci Košického kraja.

GPS súradnice:

48°47’53.4″N
20°40’35.82″E


Zväčšiť mapu

Obyvateľstvo

V súčasnosti žije v obci 225 obyvateľov, z toho je 112 mužov a 113 žien. Obyvateľstvo je prevažne slovenskej národnosti (224). Okrem slovenskej národnosti tu nájdeme aj obyvateľa českej národnosti. V obci nežije ani jeden obyvateľ rómskej národnosti. Najstaršia obyvateľka sa volá Mária Majkuthová (94 rokov).

Súčasnú skladbu obyvateľstva podľa veku vyjadruje tabuľka :

Vek 0 – 15 rokov 16 – 25 rokov 26 – 60 rokov 61 a viac rokov
Počet obyvateľov 55 22 97 51

Podľa sčítania ľudu z roku 1787 tu žilo v 27 domoch 223 obyvateľov, v roku 1828 v 61 domoch už 585 ľudí. Väčšinou šlo o podželiarov pracujúcich v miestnych baniach, hámroch, prípadne v lesoch. Od tohto obdobia dochádza k pomalému znižovaniu počtu obyvateľov až do r. 1994, kedy nastáva stabilizácia a počet obyvateľov sa udržuje približne na rovnakej úrovni. (Menšie výkyvy v r. 1950 – 1970, kedy sledujeme mierny nárast počtu obyvateľov)

Mapu cintorína je možné nájsť na stránke www.pohrebiska.sk.

Kam ďalej?