Kultúra

Kultúra

Obec vlastní kultúrny dom, v ktorom obecný úrad organizuje rôzne kultúrne akcie. Akcie, ktoré sa opakujú každorčočne, sú napríklad Deň detí alebo Mikuláš. Okrem toho je kultúrny dom otvorený pre svadby, oslavy a iné príležitostné akcie.

mikulas

Neďaleko Starej Vody sa nachádza staré pútnické miesto zasvätené Panne Márii Snežnej (Uhorná). Na mieste vyviera prameň, o ktorom sa traduje, že má liečivú silu. Na pútnickom mieste sa každoročne koná odpust Panny Márie Snežnej v prvú augustovú sobotu a nedeľu. Samotný sviatok Panny Márie Snežnej pripadá na 5. august.
Rímskokatalolícky barokový kostol z roku 1749, postavený na mieste pôvodného dreveného kostola tvorí dominantu obce.

uhorna