Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 – zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Starej Vode starostovi  je:

obec.staravoda@gmail.com

V obci Stará Voda je vytvorený jeden volebný okrsok.

V Starej Vode, 21.08.2017