Objednávky

 

Druh Objc ICO DPH Nazov Ulica PSC Mesto Vystavena Dodana Suma Zmluva Vybavuje Funkcia Popis1 Obdobie: 2013,
IFOsoft 
SL 201301 35540249 N Správa katastra Hlavná ul.1 5601 Gelnica 13.2.2013 27.2.2013 Jarábek starosta obce SL/20110003 13/02/2013
SL 201302 34527095 A Ľubomír Kicko Jilemnického 19 5201 Spišská Nová Ves 27.5.2013 30.7.2013 Jarábek starosta obce SL/
201302 27/05/2013
SL 201303 35536748 N Ján Majkuth – JOHAN 5334 Stará Voda 27.5.2013 26.6.2013 Jarábek starosta obce SL/
201303 27/05/2013
SL 201304 156884 A Slovenský hydrometeorologický
ústav
Ďumbierska 4117 Košice 10.7.2013 31.7.2013 Jarábek starosta obce SL/ 201304 10/07/2013
SL 201305 35215518 N Jozef Molčány – MONY Hlavná 22 5992 Huncovce 31.7.2013 30.8.2013 Jarábek starosta obce SL/
31/07/2013
SL 201306 36501522 N JUNO DS s.r.o. Lipová 17 6401 Stará Ľubovňa 7.10.2013 6.11.2013 Jarábek starosta obce SL/
07/10/2013
SL 201307 44551371 A Hostinec Orol 333 5334 Švedlár 5.11.2013 9.11.2013 Jarábek starosta obce SL/
2013 05/11/2013
MA 20130001 31966829 N Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 5334 Stará Voda 8.11.2013 9.11.2013 Jarábek starosta obce MA/
20/11/2013
MA 20130002 31966829 N Združenie urbarníkov pozemkové spoločstvo 5334 Stará Voda 20.11.2013 23.11.2013 Jarábek starosta obce MA/20130002 20/11/2013
SL 201308 44551371 A Hostinec Orol 333 5334 Švedlár 20.11.2013 23.11.2013 Jarábek starosta obce SL/
201308 20/11/2013